+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Detta är en fortsättning på första övningsboken och passar för de som passerat nybörjarstadiet. Boken tar upp regler och övningar i grammatik och semantik, framförallt beträffande tempus och ordföljd.