+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Boken tar upp regler och monster I svenska språkets grammatik och semantik. Momenten presenteras först av några exempel och följs vanligtvis av en enkel regel, detta för att möjliggöra självstudier och repetition. Lärare och studenter kan på egen hand bestämma progression genom val av övningar.