+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Det är den första delen av en grundkurs I svenska som främmande språk. Materialet har en snabb progression och en stor variation av texter och övningar. Den innehåller även av ljudfiler för eleven att studera på egen hand.