+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Bokens texter består till stor del av tidningsartiklar hämtade från våra dagstidningar. Texterna är valda för att väcka intresse och leda till vidare diskussion och till jämförelser mellan kultur. Efter varje kapitel finns det flera övningar för studenter att öva ord uttryck och metaforer. Ljudfilerna ger även studenten en god möjlighet att studera på egen hand.