+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Bokens texter liknar de man möter I dagstidningar och är valda för att väcka intresse och leda till diskussioner och jämförelser mellan kulturer. Efter varje kapitel finns det övningar som tränar det abstrakta ordförrådet, ordbildning och grammatik. Bokens ljudfiler ger även studenten en god möjlighet att studera på egen hand.