+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Andra övningsboken in svensk grammatik

Andra övningsboken in svensk grammatik

Detta är en fortsättning på första övningsboken och passar för de som passerat nybörjarstadiet. Boken tar upp regler och övningar i grammatik och semantik, framförallt beträffande tempus och...
Första övningsboken i svensk grammatik

Första övningsboken i svensk grammatik

Boken tar upp regler och monster I svenska språkets grammatik och semantik. Momenten presenteras först av några exempel och följs vanligtvis av en enkel regel, detta för att möjliggöra självstudier och repetition. Lärare och studenter kan på egen hand bestämma...