+46 70 437 5866 | +31 6 2243 9491 director@uiss.org
Den här boken är den andra delen av en grundkurs i svenska som främmande språk. Materialet har en snabb progression och en stor variation av texter och övningar. Boken tillåter dig även att öva uttalet så att du kan kommunicera i vardagslivet. Det finns extramaterial på webben som ljudfiler och extra övningar.