Den här boken är den andra delen av en grundkurs i svenska som främmande språk. Materialet har en snabb progression och en stor variation av texter och övningar. Boken tillåter dig även att öva uttalet så att du kan kommunicera i vardagslivet. Det finns extramaterial på webben som ljudfiler och extra övningar.