Denna bok är för studenter som redan har grundkunskaper i grammatik och vill befästa och förbättra dem. Vi använder inte boken i grammatikklasser på eftermiddagen, men författarna föreslår hur man själv kan arbeta med den.