Den här boken är den tredje delen av en grundkurs i svenska som främmande språk. Materialet har en snabb progression och en stor variation av texter och övningar. Det finns extramaterial på webben som ljudfiler och extra övningar.