Musical Evening / Allsång

Vuxenskolan Kungsängsgatan 12, Uppsala

Students and staff perform in Drakensalen

Final exams

Vuxenskolan Kungsängsgatan 12, Uppsala